Paslaugos

N

Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos

 • Pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas;
 • Kasos ir banko dokumentų registravimas;
 • Avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaita;
 • Darbo užmokesčio darbuotojams skaičiavimas ir registravimas;
 • Darbuotojų priėmimas, atleidimas iš darbo bei pažymų išdavimas;
 • Kelionės lapų sudarymas;
 • Apskaitos registrų sudarymas;
 • Ataskaitų bei deklaracijų pateikimas į valstybines institucijas (Sodra, VMI, Statistikos departamentas).
N

Vyr. buhalterio funkcija

Vyr. buhalterio funkciją siūlome įmonėms, turinčioms savo apskaitos programą bei apskaitininką, kuris registruoja apskaitoje pirkimų, pardavimų, kasos ir banko dokumentus.

Vyr. buhalterio funkcija yra:

 • Darbo užmokesčio apskaita;
 • Deklaracijų, mokestinių ataskaitų parengimas bei pateikimas Valstybės institucijoms;
 • Tarpinių finansinių ataskaitų parengimas;
 • Metinės finansinės atskaitomybės parengimas;
 • Konsultacijos mokesčių klausimais.
N

Buhalterinės paslaugos gyventojams

 • Individualios veiklos pagal pažymą apskaitos tvarkymas;
 • Individualios veiklos turintiems verslo liudijimą apskaitos tvarkymas;
 • Konsultuojame PVM registracijos klausimais;
 • Parengiame dokumentus, reikiamus PVM registracijai;
 • Metinių GPM ataskaitų parengimas ir teikimas VMI;
 • Konsultacijos individualios veiklos mokesčių klausimais.
N

Apskaitos tvarkymas nuotoliniu būdu

 • Nereikės įsigyti buhalterinės apskaitos programos;
 • Galimybė prisijungti prie savo duomenų bazės iš bet kokios vietos, kur yra internetinis ryšys;
 • Debitorių ir Kreditorių sekimas kiekvieną dieną;
 • Sandėlio likučių valdymas, sekimas;
 • Pajamų ir sąnaudų peržiūra;
 • Kitų kliento pageidaujamų ataskaitų peržiūra.
N

Apskaitos revizavimo paslaugos

Išsamiai patikrinama įmonės apskaita:

 • Įvertiname, kokiais metodais tvarkoma apskaita;
 • Patikriname visas užregistruotas ūkines operacijas;
 • Patikriname priskaičiuotų ir sumokėtų mokesčių teisingumą;
 • Rekomenduojame, kaip ištaisyti trūkumus ir klaidas, nurodant jų priežastis.
N

Apleistos apskaitos sutvarkymas

 • Sutvarkome apleistą apskaitą nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo;
 • Pateikiame visas reikalingas ataskaitas už praėjusius laikotarpius.
N

Konsultavimo paslaugos

 • Konsultacijos įvairiais mokesčių klausimais;
 • Konsultacijos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir norminius teisės aktus;
 • Konsultacijos specifiniais mokesčių klausimais.