UAB „FinTrio“ dirba patyrę, kvalifikuoti, atsakingi buhalteriai. Mes nuolat investuojame į darbuotojų kompetencijos tobulinimą.
Pasitelkdami žinias bei patirtį, siekiame užtikrinti profesionalų įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą.
Prisiimame visą finansinę bei teisinę atsakomybę už savo veiklą.